<>
Email: rajusinha13031987@gmail.com
Mobile No: 8822214814/ 6001131504

STUDENT ADMISSION DETAILS

1Miss Pampi Baruah
2Miss Nirja Chutia
3Miss Papori Saikia
4Lakhiram Basumatary
5Abhinash Karmakar
6Ajay Borah
7Bharat Kr Basumatary
8Pabiyan Borgoyary
9Boash Narzary
10Albert Induar
11Pankaj Tanti
12Susama Das
13Nitumoni Dihingia
14Devojani Kakati
15Ayanmoi Bhuyan
16Bilbard Basumatary
17Simi Kumari
18Lata Kumari
19Priyanka Saikia
20Santana Bhuyan
21Narayan Das
22Siva Sagar
23Geremsa Gwra Basumatary
24Moneswar Muchahary
25Theresha Mochahary
26Krina Narzary
27Manalisha Pathak
28Kaushik Rajkhowa
29Minaxmi Daimary
30Priya Dey
31Diksha Dutta
32Bomeswar Brahma Daimary
33Swromgsat Boro
34Kiran Nag